La tonyna dels ous d’or

La tonyna dels ous d’or

Aquesta última setmana, un seguit d’estudis han alertat sobre el perill de col·lapse de la pesca. Els recursos de peixos i mariscos corren perill si no s’actua decididament per aturar el ritme de sobreexplotació actual i es recupera la biodiversitat. A...