The End of the Line

The End of the Line

Filmed across the world over two years – from the Straits of Gibraltar to the coasts of Senegal and Alaska to the Tokyo fish market – The End of the Line follows the indefatigable investigative reporter Charles Clover as he confronts politicians and celebrity...
La tonyna dels ous d’or

La tonyna dels ous d’or

Aquesta última setmana, un seguit d’estudis han alertat sobre el perill de col·lapse de la pesca. Els recursos de peixos i mariscos corren perill si no s’actua decididament per aturar el ritme de sobreexplotació actual i es recupera la biodiversitat. A...